BIBLIOGRAFIJA

 

1956

 

Jubilejna razstava, 10 let A. L. U. v Ljubljani, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 6. – 15. junij 1956

 

M., Pogled v otroško dušo, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 23. junij 1956

–, fotografija, Ljudska pravica, Ljubljana, 19. junij 1956

 

1957

 

Štefan Eržen, Čista likovnost v luči analize brez predsodkov, Gorenjska 4–6, Kranj 1957–58

–, fotografija, Naši razgledi, Ljubljana, 28. september 1957

S., Akademski kipar Janez Lenassi razstavlja v Kranju, Glas Gorenjske, Kranj, 13. december 1957

 

1958

 

Petorica slovenačkih umjetnika, zloženka razstave, Salon ULUH, Zagreb 1958

Lenassi Janez, Urbančič Izidor, katalog razstave, Jakopičev paviljon, Ljubljana 1958

dr. Luc Menaše, Avtoportret na Slovenskem, katalog razstave, Moderna galerija, Ljubljana, oktober 1958

Absolventi ljubljanske akademije, katalog razstave, Moderna galerija, Ljubljana, december 1958

–, Dva mlada v Jakopičevem paviljonu, Ljudska pravica, Ljubljana, 3. april 1958

B(ogdan) Pogačnik, Dvojica, Slovenski poročevalec, Ljubljana, 8. april 1958

–, Likovna razstava v Kopru, Slovenski jadran, Koper, 18. april 1958

Plevnik Božena, Janez Lenassi in Izidor Urbančič v Jakopičevem paviljonu, Naši razgledi, Ljubljana, 26. april 1958

–, Likovna razstava v Kopru, Slovenski jadran, Koper, 1. maj 1958

–, Nova galerija, Delavska enotnost, Ljubljana, 23. oktober 1958

Č. Š., Avtoportreti govorijo, Tovariš, Ljubljana, 26. oktober 1958

M., Sadovi slikarske kolonije, Ljudska pravica, Ljubljana, 13. november 1958

Bp., Makedonija v Jakopičevem paviljonu, Slovenski poročevalec, Ljubljana, 14. november 1958

M: S., Petorica o sebi, Vjesnik, Zagreb, 21. november 1958

g., Izložba petorice slovenskih umjetnika, Narodni list, Zagreb, 18. december 1958

–, Izložba petorice, Vjesnik, Zagreb, 18. december 1958

T. P., Razstava slovenskih umetnikov v Zagrebu, Ljudska pravica, Ljubljana, 23. december 1958

R. Putar, Petorica slovenskih umjetnika, Radio Zagreb, 28. december 1958

Štefan Eržen, Neosladkana umetnost, Ob zaključku razstave J. L. in I. U. v Jakopičevem paviljonu, Glas Gorenjske, Kranj, 6. februar 1958

 

1959

 

Symposion Europäischer Bildhauer, katalog simpozija, St. Margarethen 1959

g. m., Scultura all'aperto, Le arti, 11/12, 1959

J. Depolo, Mladi gosti, Vjesnik, Zagreb, 15. januar 1959

Slavko Fras, Atelje v dvatisočletnem kamnolomu, Delo, Ljubljana, 21. avgust 1959

Karl Maria Grimme, Skulpturen entstanden in einer Welt des Steins, Österreichische neue Tageszeitung, Dunaj, 1. oktober 1959

Jorg Lampe, Ein Steinbruch wurde zum Ausstellungsgalände, Die Presse, Dunaj, 4. oktober 1959

s. f., Razstava v kamnolomu, Delo, Ljubljana, 10. oktober 1959

–, Kiparska kolonija, 7 D, Ljubljana, 16. oktober 1959

–, Uspeh mladega slovenskega kiparja Janeza Lenassija, Večer, Maribor, 16. oktober 1959

–, Edinstven atelje, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 17. oktober 1959

JULE, Edinstven »evropski« atelje na Gradiščanskem, Primorski dnevnik, Trst, 12. november 1959

j. m., Galerija v kamnolomu, Tedenska tribuna, Ljubljana, 26. november 1959

–, Najgloblje doživetje, Tedenska tribuna, Ljubljana, 30. december 1959

 

1960

 

France Stele, Umetnost v Primorju, Slovenska matica, Ljubljana 1960

E. Cevc, Tršar, Lenassi, katalog razstave, Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec, oktober 1960

–, Spomenik prvom jugoslavenskom letaču, Vjesnik, Zagreb, 14. avgust 1960

–, Spomenik prvemu slovenskemu letalcu, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 18. avgust 1960

–, fotografija, Delo, Ljubljana, 21. avgust 1960

–, O spomeniku prvemu jugoslovanskemu letalcu, Primorske novice, Koper–Nova Gorica, 2. september 1960

–, fotografija, Naši razgledi, Ljubljana, 28. september 1960

A. Bassin, Marjan Tršar in Janez Lenassi, Naši razgledi, Ljubljana, 12. november 1960

E. Cevc, Tršar in Lenassi, Mislinjska dolina, 23. november 1960

 

1961

 

Fran Šijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost, Založba Obzorja, Maribor 1961

Symposion Europäischer Bildhauer 1961, katalog, simpozija, Kircheim 1961

Symposion Europäischer Bildhauer, zloženka razstave, Galerie Diogenes, Berlin, 5.–31. oktober 1961

Pet godini slikarska kolonija vo Prilep 1957 – 1961, katalog simpozija, Narodni muzej, Prilep, 1961

NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije 1960–1961, Dom JNA, Beograd, december 1961

I. trijenale likovnih umetnosti, Beograjski sajam, Beograd, 25. 5. – 25. 6. 1961

Risbe – rastava risb slovenskih likovnih umetnikov 1941 – 1961, Jakopičev paviljon, Ljubljana 1961

Aleksander Bassin, Srečanje oblik, Perspektive, Ljubljana, I/1960 – 61, št. 6, str. 703 – 707

Lado Smrekar, Prvi mednarodni kiparski simpozij, Forma viva v Sloveniji, Dolenjski zbornik, Novo mesto, 1961, str. 236

–, Symposion Europäischer Bildhauer 1961, Der Architekt, Essen, 1961, št. 11

–, Seminar in Steinbruch, Südwestdeutsche Zeitung, Würzburg, 30. avgust 1961

Richard Biedrzynski, Symposion in Steinbruch, Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 19. september 1961

–, fotografija, Likovna revija, Ljubljana, december 1961, št. 2, str.61

V. P., Drugič »Afera«, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 15. december 1961

Lojze Smasak, Filozofija v dialogih, Večer, Maribor, 16. december 1961

 

1962

 

Yegar Sahaduta, International Symposium of Sculptures in Israel, katalog simpozija, Mitspe Ramon 1962

Forma viva, katalog simpozija, Ljubljana 1962

Vasja Predan, Afera, Naši razgledi, Ljubljana, 13. januar 1962

Vuk Vučo, Strasti v epruveti, Večernje novosti, Zagreb, 11. maj 1962

Eli Finci, Spori ali prepiri, Politika, Beograd, 11. maj 1962

Milosav Mirković, Vredno nagrade, Borba, Beograd, 12. maj 1962

Olga Ratej, Večerni ogenj ob Donavi, Tedenska tribuna, Ljubljana, 15. maj 1962

–, Razdelili so nagrade Sterijinega pozorja, Delo, Ljubljana, 17. maj 1962

–, Brez nagrade za sodobno domačo dramo, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 17. maj 1962

–, II. Zlet planincev – železničarjev, Delo, Ljubljana, 4. avgust 1962

–, Odkritje spomenika padlim železničarjem planincem, Delo, Ljubljana, 6. avgust 1962

A. N. , Spomenik na Vogarju, Delo, Ljubljana, 6. avgust 1962

–, (Simpozijum v Izraelu), Al-Hamishmar, Tel Aviv, 3. september 1962

Jože Hudeček, O živih oblikah in »Formi vivi«, Naši razgledi, Ljubljana, 6. oktober 1962

 

1963

 

L. J. L., Prvi mednarodni simpozij kiparjev v Izraelu, Likovna revija, Ljubljana, 1963, št. 1/6

Vesna Marinčič, Kipar, ki oživlja kamen, Mladina, Ljubljana, 19. januar 1963

Janez Mikuž, Pomembna likovna Manifestacija, Primorske novice, Koper – Nova Gorica, št. 23, 1963

–, Spomenik v Cerknem, Primorske novice, Koper – Nova Gorica, 16. avgust 1963

A. Bassin, Prijetna svežina, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 19. oktober 1963

J. Mesesnel, Pogled rasti in zorenja, Delo, Ljubljana, 23. oktober 1963

S. Fras, Letošnji St. Margarethen, Delo, Ljubljana, 25. oktober 1963

S. Šlamberger, Nil, Evfrat, Tigris, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 29. oktober 1963

Jerzy Zagorski, »Sprawa« z Lublany, Kurier Polski, Varšava, 2. december 1963

August Grodzicki, Goscie z Jugoslavii, Zycie Warszawy, Varšava, 4. december 1963

 

1964

 

L. me., Lenassi, Janez, Enciklopedija likovnih umjetnosti, Jugoslovanski leksikografski zavod, Zagreb 1964

Internationale Bildhauerzeichnungen, zloženka razstave, Wiener Secession, dunaj, 24. 6. – 18. 7. 1964

–, fotografija, Problemi 16/17, Ljubljana, april / maj 1964

Milko Bambič, Skupinska razstava slikarjev v Ronkah, Primorski dnevnik, Trst, 3. april 1964

Stanka Godnič, Plaut-Sovre: Dvojčka, Delo, Ljubljana, 15. april 1964

Špelca Čopič, Suvremena slovenska likovna umjetnost, Republika, Zagreb, junij 1964

–, Internationales Bildhauersymposion bei Villach, Österreichische Bau Zeitung, Dunaj, 14. oktober 1964

 

1965

 

Razstava 1965, zloženka potujoče razstave, Pododbor Društva slovenskih likovnih umetnikov, Koper, maj – junij 1965

DSLU 1965, katalog razstave, Mestna galerija, Ljubljana, 26. november – 19. december 1965

8 primorskih umetnikov, zloženka razstave, Kulturni dom, Trst, 24. 5. – 5. 6. 1965

Razstava plastik NOV, katalog razstave, Ljubljana, 1965

Dissegna d'atre contemporanea slovena, katalog razstave, Palazzo della G. Guardia, Verona, november 1965

Vojant – Skopje, katalog razstave, Umetnostni paviljon, Mali Kalamegdan, Beograd 1965

Milko Bambič, Osem likovnikov v kulturnem domu, primorski dnevnik, Trst, 2. junij 1965

M. Grgičević, Kopitova bulvarska farsa u izvirnoj izvedbi, Večernji list, Zagreb, 8. junij 1965

Špelca Čopič, Forma viva mednarodni simpozij kiparjev, Sinteza, Ljubljana, julij 1965, št. 2, str. 1 – 18

–, Mirna: spomenik padlim borcem NOV, Delo, Ljubljana, 2. julij 1965

–, Veličasten spomenik padlim borcem v Mirni, Delo, Ljubljana, 29. julij 1965

ji, Tako nastaja veličasten spomenik, Primorske novice, Koper, 12. december 1965

Dušan Željeznov, Candoni: Eva se bo rodila jutri, Ljubljanski dnevnik, ljubljana, 14. ecember 1965

E. O., Spomenik – turistička atrakcija, Vjesnik, Zagreb, 14. december 1965

 

1966

 

DSLU 1966, katalog razstave, Moderna galerija, Zagreb, 1966

Meznárodni socharske symposium '66, katalog simpozija, Hořice 1966

Symposion Europäische Bildhauer St. Margarethen, katalog simpozija, St. Margarethen 1966

Marja Tršar, Borčič, Golob, Jarm, Lenassi, Urbančič, katalog razstave, Mestna galerija, Ljubljana 1966

Sterijino pozorje, I. međunarodni trijenale pozorišne scenografije i kostima, Novi Sad, maj 1966

Razstava DSLU, katalog razstave, Umetnostna galerija Maribor, 11. – 25. 2. 1966

II. Mostra internazionale di scultura all'aperto, katalog razstave, F. Pagani, Legnano, maj, julij 1966

–, (Nagrajenci Prešernovega sklada), Delo, Ljubljana, 8. februar 1966

A. Bassin, Nova skupina, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 28. april 1966

J. Mesesnel, Trije in dva v mestni galeriji, Delo, Ljubljana, 10. maj. 1966

jšh, Hořice, Výtvarná Práce, Praga, 20. julij 1966

Vladimir Preclik, Diskuse skladivy v rukou, Litérarni noviny, Praga, 22. julij 1966

dr. Jiři Vitula, Kiparski simpozij v kamnolomu, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 13. avgust 1966

Kristian Sotiffer, Im Wettstreit mit der natur, Die Presse, Dunaj 5. september 1966

ba., Im Dialog mit dem Stein, Salzburger Nachrichten, Salzburg, 27. september 1966

–, Mednarodni kiparski simpozij v Hořicah, Delo, Ljubljana, 13. september 1966

 

1967

 

Prešernova nagrada za likovno umetnost, katalog razstave, Moderna galerija, Ljubljana, 6. 2. – 16. 2. 1967

Alois Vogel, Das Symposion der Steinbildhauer in St. Margarethen, Kunst 91, 1967

Ivan Sedej, Prostor in tradicija, Sinteza, Ljubljana, april 1967, št. 5, 6, str. 42–45

Robert Kudielka, Simposion '67, Das Kunstwerk, avgust – september 1967

W. N., Die sieben Bildhauer im Steinbruch, Kärntner, Tageszeitung, Celovec, 9. avgust 1967

Grete Misar, Morgen ist die »Steinzeit« für sie um, Kleine Zeitung, Graz, 2. september 1967

–, Skulpturen, Architektur aktuell, 3. september 1967

hds, Symposion im Krastal beendet, Kärntner Tageszeitung, celovec, 5. september 1967

Janko Messner, Nachzügler im Krastaler Steinbruch, Kärntner Tageszeitung, Celovec, 12. september 1967

Špelca Čopič, Povojna spomeniška plastika, Sinteza, Ljubljana, oktober 1967, št. 7, str. 16–30

Stane Bernik, Trije natečaji, Sinteza, Ljubljana, oktober 1967, št. 7

–, Internationales Bild hauer syimposion bei Villach, Österreichische Bau Zeitung, Dunaj, 4. oktober 1967

 

1968

 

Irmgard Bärnthaler, Bildhauer Symposium Europapark, katalog simpozija, Celovec 1968

INTART, katalog razstave, Udine, 1968

Vertmont International Sculptor's Symposium, katalog simpozija, Proctor 1968

Peter Kostelka, Bildhauersymposion in Klagenfurt, Kärntner Tageszeitung, Celovec, 1968, št. 156

Dr. –tz, Ereignis in Farbe und Form, Kleine Zeitung, Graz, 11. junij 1968

Merylin Stout, Sculptors Scip Away At Vermont, The New York Times, 18. avgust 1968

Madeleine M. Kunin, Huge Marble, Sculptures at Procto »Humble the Beholder«, The Burlington-Free Press, Burlington, 12. september 1968

–, Sculpture Opening, Vermont Chatolic Tribune, Vermont, 18. september 1968

–, Mednarodni simpozij kiparjev v ZDA, Delo, Ljubljana, 24. september 1968

je, Celovška »Forma Viva«, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 30. oktober 1968

J. Scott Craig, Bold Carvings in Vermont, The Courant Magazine, 3. november 1968

–, International Sculptor's Symposium, Sunday Pictoral, 3. november 1968

Karl Fessel, Der Medierstein im Europapark, Kleine Zeitung, Graz, 16. november 1968

Janko Messner, Slovenski kipar Janez Lenassi med prvimi v celovškem Parku Evrope, Primorski dnevnik, Trst, 8. december 1968

 

1969

 

St. Margarethen Bildhauersymposion, 1959 – 1969, jubilejni katalog simpozija, St. Margarethen 1969

Aleksander bassin, Naši sodobni slikarji in kiparji, Janez Lenassi, Delo, Ljubljana, 26. julij 1969

 

1970

 

–, Tri vprašanja Janezu Lenassiju, Obala, Koper, junij 1970, št. 4, str. 50

tf, Un libro americano parla di Janez Lenassi, La voce del popolo, Reka, 9. oktober, 1970

T. Frković, Jedan trenutak sa … Janezom Lenassijem, Borba, Beograd, 9. oktober 1970

–, Odmevi. Lenassijev opus, Ljubljanski Dnevnik, Ljubljana, 3. november 1970

Vasja Predan, Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi, Delo, Ljubljana, 24. november 1970

 

1971

 

Dr. Luc Menaše, Evropski umetnostno zgodovinski leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana 1971, str. 1163

Begegung in Kärntner, Werkstäte Krastal, 1967 – 1971, katalog simpozija, Krastal 1971

Primorski likovniki 1971, katalog pričujoče razstave, DSLU – Pododbor za Primorsko, 1971

Vermont International Sculpture Symposium, katalog simpozija, Vermont 1971

Ivan Sedej, Odsev okolja v spomeniški plastiki Janeza Lenassija, Obzornik, Ljubljana, 1971, št. 11, str.

771–774

A. Inkret, Akcijsko gledališče, Delo , Ljubljana, 6. maj 1971

Andrej Inkret, Ponovno Nušić, Delo , Ljubljana, 8. september 1971

Andrej Inkret, Drama propadajočega kmetstva, Delo , Ljubljana, 20. oktober 1971

Janez Mikuž, Primorski likovniki razstavljajo, Primorske novice, Koper, 22. november 1971

jl, (izvolitev občinske kulzurne skupnosti), Dnevnik, Ljubljana, 1. december 1971

 

1972

 

Dennis Kowal, Dona Z. Meilach, Sculpture Casting, Crown Publishers, New York 1972

Ars Histriae III, katalog razstave, Piran, Rovinj, Labin 1972

XII. annale, katalog razstave, Istrska sabornica, Poreč, 1. 7. 1. 10. 1972

E. Opasi, Spomenik pred sudom?, Večernji list, Zagreb, 19. januar 1972

Molovan Dragić, Danas se otvara Porečki annale, Vjesnik, Zagreb, 1. avgust 1972

Bogdan Pogačnik, Resnica in lepota, Delo, Ljubljana, 2. avgust 1972

lp, Annale v Poreču – slike in skulpture, Večer, Maribor, 3. avgust 1972

Ivan Badavac, Umjetnici slikaju Motovun, Vjesnik, Zagreb, 4. avgust 1972

I. R., Likovna kolonija i u Labinu?, Borba. Beograd, 7. avgust 1972

–, Otvoreni kiparski simpozij »Labin 1972«, Borba, Beograd, 7. avgust 1972

I. R., Treći mediteranski kiparski simpozij, Borba, Beograd, 13. avgust 1972

Jaka Trček, Labinski kipi, Delo, Ljubljana, 15. avgust 1972

Boris Vižintin, Različite generacije i koncepcije, Glas Istre, Pula, 20. avgust 1972

Josip Škunca, Radost stvaranja u labinskoj Dubravi, Vjesnik, Zagreb, 31. avgusta 1972

–, Lenassijev morski val, Dnevnik, Ljubljana, 21. september 1972

Janez Mikuž, Likovna kronika slovenske obale, Sinteza, Ljubljana, 21. september 1972, št. 24, 25, str. 102–103

Jaka Terček, Labin 1972, Primorske novice, Koper, 22. september 1972

T. S., 'Ars Histriae III', Glas Istre, Pula, 24. oktober 1972

 

1973

 

Janez Lenassi 1958 – 1973, katalog razstave, Mestna galerija, Piran 1973

Skulpturen auf dem Symposiongelände 1959, Symposion Europäische Bildhauer St. Margarethen, Burgenland 1973

B. P., Kaj pripravljate?, Večer, Maribor, 22. maj 1973

M. K., Šest cvetov, Večer Maribor, 14. junij. 1973

J. S., Pred odkritjem spomenika, Večer, Maribor, 26. junij 1973

Janez Mesesnel, Zrela zasnova, Delo, Ljubljana, 3. julij 1973

Kajfež Pavel, Kamnita morja, Delo, Ljubljana, 10. november 1973

Mirko Juteršek, Praznik ob morju, TT, Ljubljana, 21. november

Mirko Juteršek, Janez Lenassi v Piranu, Primorski dnevnik, Trst, 23. november 1973

Mirko Juteršek, Ob razstavi Janeza Lenassija v Piranu, Obala, Koper, december 1973, št. 22

 

1974

 

Ars Histriae IV, katalog razstave, Rovinj, Labin, Piran, Pula 1974

DSLU 74, katalog razstave, Moderna galerija, Ljubljana, november – december 1974

Primorski likovniki 1973 – 74, katalog potujoče razstave, DSLU za Primorsko, 1974

Revolucija in umetnost, Izbor slovenskih spomenikov NOV, Knjižnica NOV in POS, Likovna zbirka, 1974

Janez Lenassi, katalog razstave, Likovni salon, Celje, 20. september – 5. november 1974

Janez Lenassi, plakat razstave, Galerija Meblo, Nova Gorica 1974

Marjan Tršar, Janez Lenassi v Piranski mestni galeriji, Naši razgledi, Ljubljana, 25. januar 1974

–, Plastika Janeza Lenassija, Delo, Ljubljana, 15. februar 1974

Janez Mesesnel, Občuteni ritmi, Delo, Ljubljana, 27. februar 1974

dr. Ivan Sedej, Kamnita morja Janeza Lenassija, Dnevnik, Ljubljana, 2. marec 1974

Stevan Stanič, Zajednički element, Borba, Beograd, 3. maj 1974

Kosta Vasiljković, Bez umetničke provokacije, Večernje novosti, Beograd, 4. maj 1974

V.G.S.E., Inaugurate »Ars Histriae«, La voce del Popolo, Rka, 10. junij 1974

J.S., »Ars Histriae IV«, Vjesnik, Zagreb, 14. julij 1974

–, Edino v delu je uteha in rešitev, Primorski dnevnik, Trst, 28. julij 1974

Aleksander Bassin, Primorski in istrski dogodki, Naši razgledi, Ljubljana, 13, september 1974

–k, Za začetek Lenassi, Večer, Maribor, 14. september 1974

Vladimir Maleković, Zanimljiva umjetnička manifestacija, Vjesnik, Zagreb, 15. september 1974

Janez Mesesnel, Kamnito morje, Delo, Ljubljana, 24. september 1974

J. Kislinger, Okamenelo morje, Večer, Maribor, 26. september 1974

Aleksander Bassin, Janez Lenassi, Naši razgledi, Ljubljana, 11. oktober 1974

Janez Mesesnel, Več kot tretjina, Delo, Ljubljana, 3. december 1974

 

1975

 

Stephansplatz, Chronologische Dokumentation von 1973 bis 1975 über die Arbeit der Bildhauer von St. Margarethen für eine neue Gestaltfindung der Fussgeherzone in Domberich von St. Stephan, Dunaj, 1975

VI. izložba Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije, katalog razstave, Collegium Artisticum, Skenderija Sarajevo, 29. 11. – 29. 12. 1975

Likovna prizadevanja na Primorskem, zloženka razstave, Gorenjski muzej, Galerija v Mestni hiši, Kranj, 11. 27. – 4. 1975

Janez Lenassi, zloženka razstave, Galerija Emonska vrat, Ljubljana, 23. 5. – 8. 6. 1975

2. jugoslovanski bienale male plastike, katalog razstave, Paviljon arh. Novaka, Murska Sobota, 27. 9. – 30. 10. 1975

Moša i mi. Povodom petnajstgodišnjice Fonda za unapređivanje likovne umetnosti, Fond za unapređivanje likovnih umetnosti »Moše Pijade«, Beograd 1975

–, Tuži urbaniste zbog spomenika, Vjesnik, Zagreb, 26. januar 1975

–, Lenassijeva razstava v Emonskih vratih, Delo, Ljubljana, 10. maj 1975

Janez Mesesnel, Janez Lenassi, Delo, Ljubljana, 27. maj 1975

Fran Zalar, Vzvalovana plastika, Ljubljanski dnevnik, Ljubljana, 10. maj 1975

–, fotografija, Primorske novice, Koper, 13. junij 1975

Sonja Hoyer, Likovna kronika slovenske obale, Sinteza, Ljubljana 1975, št. 33, 34, 35

Aleksa Aškerc, Celjska likovna kronika, Sinteza, Ljubljana 1975, št. 33, 34, 35

Brane Kovič, Goriška likovna kronika, Sinteza, Ljubljana 1975, št. 33, 34, 35

Manca Košir, Kipar Janez Lenassi, itd., Ljubljana, 21. – 28. september

Marjan Tršar, Prepričljiv simbol življenjske sile in dinamičnost, itd., Ljubljana, 21. – 28. september

–, fotografije, Naši razgledi, Ljubljana, 26. september 1975

M. Premšak, Glasba in kipi, Večer, Maribor, 29. september 1975

M. Čelar, Bijenale male plasike, Politika ekspres, Beograd, 30. september 1975

J. Š., Premije Logu, Richteru i Chersiclu, Vjesnik, Zagreb, 10. oktober 1975

Marja Tršar, II. Bienale male plastike v Murski Soboti, Naši razgledi, Ljubljana, 10. oktober 1975

Franc Zalar, Mala plastika – velike ideje, Dnevik, Ljubljana, 13. oktober 1975

Janez Mesesnel, Raznolikost v 3D, Delo, Ljubljana, 21. oktober 1975

D. P., Izložba jugoslovenske sitne plastike, Borba, Beograd, 18. december 1975

 

1976

 

Primorski likovni umetniki 76, člani DSLU, katalog potujoče razstave, Ajdovščina, Conegliano, Treviso, Ferrara, Koper, Piran 1976

Artisti figurativi del litorale sloveno 76, katalog razstave, Primorski likovni umetniki člani DSLU, 1976

Razstava DSLU, katalog razstave, Moderna galerija, Ljubljana 1976

Smail Festič, Bumbardirani projekti, 7D, Maribor, 22. januar 1976

V. Djurović, Janez Lenassi, kipar: Spomenik ima značajnu društvenu ulogu, 4. JUL., Beograd, 24. februar 1976

–, Utemeljitev nagrad. Akad. Kipar Janez Lenassi, Primorske novice, Koper, 9. april 1976

–, (Novica o udeležbi J. Lenassija pri urejanju prostora okoli cerkve Sv. Štefana na Dunaju), Večer, Maribor, 8. julij 1976

Jelka Šprogar, Dleta s človeško dimenzijo, 7D, Maribor, 8. julij 1976

 

1977

 

3. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arh. Franca Novaka, Murska Sobota, 30. september – 31. oktober 1977

Ars Histriae 1970 – 1977, katalog razstave, Izložbeni salon JNA, Zagreb, 20. 1. – 6. 2. 1977

Ob odkritju spomenika partizanom-pomorščakom 1941–45, Informator, glasilo OZD Splošna plovba Piran, posebna priloga, Piran, 15. oktober 1977

XVII annale, katalog razstave, Istrska sabornica, Poreč, 30. 7. – 15. 9. 1977

Juraj Baldani, Revolucionarno kiparstvo, Spektar, Zagreb, 1977, št. 165

Slobodan Ristić, II. Bienale male plastike v Murski Soboti, Sinteza, Ljubljana, št. 38, 39, 40

Vitko Kogoj, Kompas kaže zgodovino, Primorske novice, Koper, 13. maj 1977

A. K., V Portorožu bodo postavili spomenik herojskim partizanom-pomorščakom, Primorski dnevnik, Trst, 4. junij 1977

E. Opassi, Imponente mnumento ai marinai partigiani, La voce del popolo, Reka, 26. julij 1977

–, Priprave na postavitev spomenika pomorščakom, Primorske novice, Koper, 2. september 1977

–, Spomenik iz najtršega kamna, Primorske novice, Koper, 23. september 1977

Vlado Podgoršek, Dušan Grča, Nov dom za jubilej, Delo, Ljubljana, 17. oktober 1977

–, Pomnik partizanom-pomorščakom, Delo, Ljubljana, 18. oktober 1977

Janez Mesesnel, Pregled, kaj zdaj?, Delo, Ljubljana, 27. oktober 1977

T. F., Spomenik partizanima-pomorcima, Večernji list, Zagreb, 24. november 1977

Janez Mesesnel, Kipar fiksira novu tradiciju, Oko, Zagreb, 29. december 1977

 

1978

 

Umjetnost u Jugoslaviji 1970 – 1978, Collegium Artisticum, Sarajevo 1978

Prijatelji Vena Pilona, Pilonova galerija, Ajdovščina, februar 1978

Ars Histriae VI, Rovinj, Labin, Piran, Pula 1978

Junij '78, Moderna galerija, Ljubljana, 7. 7. – 7. 8. 1978

II Bienalle Intart, Udine, Klagenfurt, Ljubljana 1978

Lenassi, zloženka, Galleria d'arte »La Lanterna«, trst, 10. 12. 1977 – 13. 1. 1978

Janez Mesesnel, Spomeniški kompas, Delo, Ljubljana, 7. januar 1978

E. Opasi, Kamo s spomenikom?, Večernji list, Zagreb, 18. januar 1978

D. N., Ars Histriae VI, Novi list, Reka, 30. januar 1978

M. Jovanović, Šokantnost nije bitna, Večernji list, Zagreb, 11. april 1978

S. Šeruga, Portoroški pomnik, Večer, Maribor, 25. april 1978

E. Opasi, Neobičan spomenik, Arena, Zagreb, 29. junij 1978

D. N., Otvorena izložba Ars Histriae VI, Novi list, Reka, 5. julij 1978

M. U., »Ars Histriae« u 10 gradova«, Vjesnik, Zagreb, 8. julij 1978

Janez Mesesnel, Raven se žal niža, Delo, Ljubljana, 11. julij 1978

–, Ars Histriae VI, Primorske novice, Koper, 14. julij 1978

M. Jovanović, Rapporto spontaneo tra spazio e tempo. La voce de popolo, Reka, 19. julij 1978

–, Intart v Vidmu, Dnevnik, Ljubljana, 5. september 1978

Janez Mesesnel, Raven se žal niža, Delo, Ljubljana, 11. september 1978

Janez Zadnikar, Igrivost treh muz, Delo, Ljubljana, 28. september 1978

–, Ars Histriae VI u Rijeci, Novi list, Reka, 16. oktober 1978

(Z. L.), Ars Histriae VI, Primorske novice, Koper, 17. oktober 1978

Ljiljana Domić, Suvremena vidjenja, Novi List, Reka, 28. oktober 1978

Andrej Medved, Kriza skupinskega razstavljanja, Primorske novice, Koper, 24. november 1978

Janez Mesesnel, Trojna zasnova revije II. bienalne prireditve, Delo, Ljubljana, 21. december 1978

Aleksander Bassin, Drugi bienale Intart, Naši razgledi, Ljubljana, 22. december 1978

 

1979

 

Špelca Čopič, Spomeniško kiparstvo, Slovenska likovna umetnost 1945–78, Moderna galerija, Arhitekturni muzej, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979, str. 61–67

4. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arh. Franca Novaka, Murska Sobota, 1. september – 31. oktober 1979

Razstava likovnih del »Kritiki izbirajo«, Galerija Labirint, Ljubljana, 25. 4. – 16. 5. 1979

Likovna zbirka Splošne plovbe Piran, 1945–1979, Splošna plovba, Piran 1979

Zakladi Slovenije, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979

Maja Krulc, Sztuka Slovenii, Projekt, Varšava 1979, št. 5, str. 60–61

Jürgen Morschel, Bildhauersimposium, Das Kunstwerk, Stuttgart 1979, št. 5

 

 

 

Bibliografija

 

Bibliografija zajema podatke od leta 1988 dalje. Obdobje 1956 - 1987 je zajeto v

katalogu avtorjeve  retrospektivne razstave (Janez Lenassi , skulptura, retrospektivna

razstava. Obalne galerije Piran in Moderna galerija Ljubljana, 1988.)

Bibliografija je urejena je po letih izida in vsebuje vse dosegljive zapise, časopisne

članke, ki se nanašajo na umetnikovo kiparsko dejavnost ter izbor avtorjevih tekstov,

objavljenih v časnikih in revijah. Razstavni katalogi so v njej izpuščeni, omenjeni so v

seznamu osebnih in skupinskih razstav. Tam, kjer mesto izdaje ni napisano, je

publikacija izšla v Ljubljani. Kjer ni bilo na voljo popolnih podatkov, so objavljeni

nepopolni.

Pri sestavljanju bibliografije so bili uporabljeni dokumentarni viri in literatura iz

arhivov naslednjih ustanov in zasebnih zbirk: Moderna galerija Ljubljana-knjižnica in

oddelek za dokumentacijo, Študijska knjižnica Srečka Vilharja Koper-domoznanski

oddelek, Obalne galerije Piran-oddelek za dokumentacijo in avtorjev arhiv.

 

 

1988

 

V.K.: Razmišljajoči kamen.

Tovariš 1988 (17. marec)

 

Špelca Čopič: Spremljanje slovenskega kiparstva po letu 1952. V:

Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura. Ljubljana, 1988,

str.461 - 471 / Obdobje1 (Zbornik mednarodnega seminarja,

Ljubljana, 1)

 

(fre): Lenassijeva retrospektiva.

PrimD (Trst) 1988 (21. februar) št. 41, str. 5

 

Janez Mesesnel: Umetnost oblike.

Delo 1988 (7. marec) št. 55, str. 3

 

Majda Božeglav Japelj, Sonja Hoyer: Likovna kronika slovenske

obale.

Sinteza 83, 84, 85, 86, oktober 1988, str. 219, 220

 

Franc Udovič: Velika retrospektivna razstava Janeza Lenassija.

PrimD (Trst) 1988 (11. marec) št. 56, str. 9

 

(c/veta/ g/uzej/ s/abadin): Umetnikov portret.

PrimN (Koper) 1988 (23. februar) št. 14, str. 5

 

Franc Zalar: Svet v plastičnih simbolih.

Dnevnik 1988 (21. april) št. 110, str. 10

 

Aleksander Bassin: Srečanje oblik: ob retrospektivni razstavi Janeza

Lenassija v Piranu in ljubljanski Moderni galeriji.

Naši razgledi 1988 (25. marec) št. 6, str. 181

 

Marijan Tršar: Retrospektiva Janeza Lenassija.

PrimN (Koper) 1988 (1. marec ) št. 16, str. 5

 

Branko Sosič: Kiparjeva retrospektiva. Izčiščena Lenassijeva oblika.

Delo (sobotna priloga) 1988 (20. februar) št. 42, str. 27

 

Ivo Antič: Prvo tromesečje '88 v ljubljanskih galerijah.

Sodobnost 8/9, 1988, str. 865

 

(fre): V Trstu šest likovnih izrazov slovenskega obalnega prostora.

PrimD (Trst) 1988 (22. junij) št. 133, str. 9

 

Marija Korošec: Moderna galerija. Janez Lenassi. Skulpture.

Likovni život (Zemun) 1988 (maj) št. 2, str. 6

 

1989

 

M.P.: Številne proslave v zamejstvu.

Delo 1989 (13. februar) št. 35, str. 3

 

Duranci, B. (1989): Umetničke kolonije.NIO »Subotičke novine«,

Subotica, str. 86, 87, 114

 

Filip Matko: Umetniška zbirka tovarne Mura.

Večer 1989 (4. oktober) št. 230, str. 6

 

Razstava Janeza Lenassija in koncert Camerata Labacensisa. Dan

slovenske kulture v Benečiji.

PrimD (Trst) 1989 (5. februar) št. 30, str. 8

 

Drevi v Špetru proslava dneva slovenske kulture.

PrimD (Trst) 1989 (11. februar) št. 45

 

Lenassijeva dela v radovljiški Šivčevi hiši.

Delo 1989 (21. julij) št. 167, str. 5

 

Umetniška zbirka tovarne Mura. Kultura v delovnem okolju.

Večer (Maribor) 1989 (4. oktober) št. 230, str. 6

 

Judita Krivec: Prisotnost geometrije.

Likovne besede 1989 (julij) št. 10-11, str. 50-52

 

L.R.: The saint margarethen symposium 1959-1989. AISS-

Association Internationale pour les Symposiums de Sculpture.

Bulletin d'information n'1 (Paris) 1989 (september) str. 3-5

 

1990

 

Neva Zajc: Kiparstvu vrniti javno funkcijo.

NRazgl 1990 (9. marec) št. 5 str. 137 - 138

 

Branko Sosič: Likovni trg pri nas. In kaj bo rekla država?

Delo 1990 (22. september) št. 222, str. 28

 

Janez Lenassi: 30. let mednarodnih likovnih srečanj kiparjev

Likovni odsevi 1990, št. 8-9, str. 49 - 53

 

Lojze Kante: Slovenski umetniki v Vidmu.

Delo 1990 (8. oktober) št. 235, str. 3

 

Sodobni slovenski kiparji.

Likovni odsevi 1990 št. 8-9, str. 54

 

Prisotnost geometrije v slovenski umetnosti.

PrimD (Trst) 1990 (28. junij) št. 149, str. 11

 

V Vidmu odprli razstavo Intart.

PrimD (Trst) 1990 (7. oktober) št. 227, str. 13

 

Drago Medved: Slovenski likovniki niso zadovoljni s statusom.

Delo 1990 (28. februar) št. 49, str. 10

 

Jutri otvoritev razstave Intart v Celovcu.

PrimN (Koper) 1990 (7. september) št. 71, str. 4

 

Franc Zalar: Kako se predstaviti tujini. Ob razstavi Podoba kot

globalna komunikacija v Jakopičevem razstavišču.

Dnevnik 1990 (12. maj) št. 127, str. 10

 

1991

 

Cveta Guzej-Sabadin: Tri desetletja Forme vive.

PrimN (Koper) 1991 (30. avgust) št. 69, str. 9

 

Veso Pirnat: Nekaj o vodnjaku (fontani) koprske tržnice.

PrimN (Koper) 1991 (19. marec) št. 22, str. 9

 

Janez Lenassi: Nekaj o koprskem vodnjaku.

PrimN (Koper) 1991 (2. april) št. 26, str. 10

 

Cveta Guzej - Sabadin: Simpozijska miza za jubilej.

PrimN (Koper)1991 (15. oktober) št. 82, str. 15

 

Tri desetletja Forme vive.

Delo 1991 (28. oktober) št. 253, str. 3

 

(c/veta/ g/uzej/ s/abadin): Bogastvo galerijske zbirke.

PrimN (Koper) 1991 (29. oktober) št. 86, str. 11

 

Tridesetletnica simpozijev Forma viva.

Delo 1991 (26. oktober) št. 252, str. 5

 

Ljubljansko kiparstvo na prostem (1991). Državna založba

Slovenije, Ljubljana

(besedila: Špelca Čopič, Sonja Žitko, Damjan Prelovšek)

 

Mitja Jančar: 1961 Forma viva 1991.

Portorožan (Portorož) 1991 (oktober) št. 10,  str. 4

 

Drago Medved: Trideset let Forme vive. Kako pomladiti staro

gospo.

Delo (sobotna priloga) 1991 (9. november) št. 263, str. 29

 

Boris Šuligoj: Trideset let kiparskih simpozijev.

Delo 1991 (1. oktober) št. 230, str. 6

 

Boris Šuligoj: 30 let Forme vive v Portorožu.

PrimD (Trst) 1991 (2. oktober) št. 195, str. 3

 

Kiparji za mir.

PrimN (Koper) 1991 (1. november) št. 87, str. 7

 

Cveta Guzej-Sabadin: Simpozijska miza za jubilej.

PrimN (Koper) 1991 (15. oktober) št. 82, str. 15

 

Majda Božeglav Japelj: Ali bomo proslavili 30. obletnico Forme

vive v Portorožu z njeno ukinitvijo?

PrimS (Nova Gorica) 1991, št. 119 - 129, str. 380, 381

 

Janez Lenassi: Movement of sculptors after 30 years, AISS-The

International Association for Ssculpture Symposia.

Bulletin d'information n'2 (Paris) 1991 (julij) str. 6

 

1992

 

Janez Lenassi: Umetnost ali »umetnost«.

PrimS (Nova Gorica) 1992, št. 137, str. 612

 

10. mednarodni bienale male plastike. Nagrade. Jugoslovanski

bienale male plastike Murska Sobota 1973-1989 (1992).

Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec Murska Sobota (uvodna

besedila v katalogu: Aleksander Bassin, Arnulf Rohsman, Enzo

Santese, Nandor Salamon)

 

1993

 

Wolfgang Richter: Zu Ende gebracht, aber nicht zu Ende gedacht

Vermittlungsversuch zwichen Mensch un Stein.

Salzburger Nachrichten (Salzburg) 1993 (28. avgust) št. 199, str. 7

 

Nives Marvin: Morje v delih istrskih likovnikov.

PrimS (Nova Gorica) 1993, št. 152, str. 888

 

Sara Volčič: Kamen kot moj sogovornik.

Dnevnik 1993 (7. januar) št. 5, str. 7

 

1994

 

Marijan Zlobec: Prvič na ogled likovna zbirka umetnikov južne

Primorske.

Delo 1994 (30. junij) št. 149, str. 15

 

Janez Lenassi: Piran in varstvo kulturnih spomenikov.

Delo 1994 (23. julij) št. 169, str. 34

 

Janez Petkovšek: Osrednja ljubljanska pešpot.

Delo 1994 (29. marec) št. 73, str. 9

 

Klavdija Figelj: Kamen - fotografija, večnost  trenutek.

PrimN (Koper) 1994 (2. avgust) št. 60, str. 8

 

Tomo Vidic: Zametek stalne likovne zbirke.

PrimN (Koper) 1994 (7. oktober) št. 79, str. 9

 

(K.F.): Janez in Aleš Lenassi.

Republika 1994 (11. avgust) št. 219, str. 14

 

Irena Šterman: Razstava v novogoriški galeriji Artes.

Slovenec 1994 (6. september) št. 206, str. 9

 

Vojko Urbančič: Prvi poskus pregleda.

Republika 1994 (3. junij) št. 150, str. 17

 

Cveta Guzej - Sabadin: Osnutek likovne zbirke.

PrimN (Koper) 1994 (21. junij) št. 48, str. 11

 

Diego de Brea: Duh primorske umetnosti?

PrimN (Koper) 1994 (29. April) št. 33, str. 7

 

(Ž.L.):Razstava primorskih umetnikov.

Delo 1994 (11. junij) št. 134, str. 8

 

Šest avtorjev občinstvu.

PrimN (Koper) 1994 (10. junij) št. 45, str. 9

 

(J/elka/ Š/utej/ A/damič/): Šest primorskih likovnih ustvarjalcev

v Hiši umetnikov.

Delo 1994 (8. april) št. 81, str. 8

 

Nives Marvin: Šest primorskih umetnikov.

Delo 1994 (10. avgust) št. 184, str. 6

 

Čehovin, B.(1994): Simpozijske skulpture akad. Janeza Lenassija.

Seminarska naloga.

Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Ljubljana

 

1995

 

Iztok Umer: Mojstri klešejo kamen.

Slovenske novice 1995 (28. oktober) št. 251, str. 8, 9

 

D.K.: Kamniti svet Forme vive.

Fokus 1995, št. 33, str. 12

 

Darinka Kladnik: Kiparji prihajajo.

Dnevnik 1995 (15. september) št. 251, str. 18

 

Marko Vuk: Galerija primorskih likovnih umetnikov na gradu

Kromberk.

PrimS (Nova Gorica) 1995 št. 176, str. 823

 

Forma viva. Mednarodni simpozij kiparjev Portorož (1995 ?).

Obalne galerije Piran (uvodno besedilo v katalogu: Toni Biloslav)

 

Darinka Kladnik: Misli, vklesane v kamen.

Dnevnik 1995 (24. oktober) št. 290, str. 23

 

Cveta Guzej - Sabadin: Pet skulptur za tri mesta.

PrimN (Koper) 1995 (27. oktober) št. 84, str. 11

 

Boris Vuk: Zaključek Forma vive na Seči še živi.

Republika 1995 (28. oktober) št. 296, str. 14

 

Miroslav Slana-Miros: Slovenska Forma viva pod prahom pozabe?

Delo 1995 (7. avgust) št. 181, str. 5

 

(kpf): Simbolična zahvala.

PrimN 1995 (24. oktober) št. 83, str. 12

 

Kamen »oživlja« pod dleti.

PrimN 1995 (20. oktober) št. 28, str. 1

 

1996

 

Vilma Pirkovič: Plodna leta. Nastanek Forme vive in Dolenjske

galerije.

Rast (Novo mesto) 1996 (december) št. 7-8, str. 571 - 577

 

G.Š.: Vodnikov večer z Janezom Lenassijem. Umetnik v

današnjem času.

Slovenec 1996 (6. marec) št. 54, str. 16

 

(mhš): Poletno likovno izpopolnjevanje.

Dnevnik 1996 (27. avgust) št. 231, str. 1

 

Ženja Konjajeva: Gliciniji v slovo.

Portorožan (Portorož) 1996 (junij) št. 5, str. 10

 

Jelka Šutej Adamič: Pohorski granit - trd, vendar spoštovanja vreden

material.

Delo 1996 (24. oktober) št. 247, str. 55

 

Cveta Guzej - Sabadin: Ceste umetnosti po meri človeka (Ceste po

meri človeka).

PrimN (Koper) 1996 (15. oktober) št. 81, str. 7

 

A.Ž.: Forma viva za ceste.

Gorenjski glas (Kranj) 1996 (4. oktober) str. 4

 

A.Ž.: »Mini« forma viva v Piranu. Za žlahtnejšo podobo

Cankarjevega nabrežja.

Slovenec 1996 (19. februar) št. 40, str. 9

 

Avtoceste kot kulturni izziv.

Večer (Maribor) 1996 (2. oktober) str. 3

 

(V.F.): Forma viva za slovenske ceste.

Delo 1996 (2. oktober) str. 3

 

Darinka Kladnik: »Kilometri« Ceste umetnosti.

Dnevnik 1996 (2. oktober) št. 267, str. 19

 

Majda Hosnik-Šetinc: Poletna likovna izpopolnjevanja.

Dnevnik 1996 (27. avgust) št. 231, str. 16, 17

 

(dm): Drža trpkega, »temnega« modernizma.

PrimN (Koper) 1996 (9. februar) št. 11, str. 11

 

Forma viva za slovenske Ceste. Bled '96. Via vita … (1996). DRC,

družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in Obalne

galerije Piran, Bled (uvodno besedilo v katalogu: Toni Biloslav)

 

Forma viva. Mednarodni simpozij kiparjev Portorož (1995 ?).

Obalne galerije Piran(uvodno besedilo v katalogu: Toni Biloslav)

 

Vlasta Felc: Umetnost ob avtocestah.

Nedelo 1996 (10. november) št. 45, str. 2

 

1997

 

Zdravko Vatovec: Postal sem znan fontanar.

Glas (Koper) 1997 (7. avgust) št. 12/13, str. 11, 12

 

(sd): Krajinska razstavišča ob avtocestah.

Večer 1997 (14. junij) št. 136, str. 3

 

(B/oris/ Š/uligoj/): Predstavitev Lenassijevega dela v svetilniku.

Delo 1997 (julij) št. 154, str. 2

 

P.G.: Spominska plošča z napako

Nedelo 1997 (7. september) št. 36, str. 4

 

Počastitveno srečanje v Kosovelovi knjižnici.

PrimD (Trst) 1997 (24. september) št. 227, str. 10

 

Zdravko Vatovec: Umetnik je nasprotnik žurnalizma.

Glas (Koper) 1997 (24. julij) št. 10, str. 10, 11

 

Vodnjak sredi Lucije.

PrimN (Koper) 1997 (23. december) št. 99, str. 6

 

Boris Šuligoj: Radodarni rotarijci in drugi.

Delo 1997 (19. december) št. 293, str. 5

 

(mu): Pesmi in kamen.

PrimN (Koper) 1997 (30. september) št. 76, str. 10

 

Ines Cergol Bavčar: V kamen ujeti morski valovi.

PrimN (Koper) 1997 (5. september) št. 69, str. 25

 

Forma viva na Koroškem.

Delo 1997 (2. september) št. 202, str. 16

 

Boris Šuligoj: Piran ima novega »svetilničarja«.

Delo 1997 (8. julij) št. 155, str. 8

 

Darinka Kladnik: Bo svetilnik oživila afera.

Dnevnik 1997 (5. avgust) št. 210, str. 1, 15

 

Dušan Grča: Umetniki odkrili lepote delčka Istre in preteklosti.

Delo 1997 (20. maj) št. 114, str. 8

 

Dušan Grča: Abitanti.

Delo 1997 (14. maj) št. 109, str. 5

 

Abitanti - mesto umetnikov.

PrimN (Koper) 1997 (16. maj) št. 38, str. 1

 

Abitanti - mesto umetnikov.

PrimN (Koper) 1997 (16. maj) št. 38, str. 1

 

Razstava v Abitantih.

PrimN (Koper) 1997 (6. junij) št. 44, str. 5

 

(rš): Forma viva za slovenske ceste.

Dnevnik 1997 (18. junij) št. 163, str. 5

 

(J/elka/ Š/utej/ A/damič/): Prva monumentalna skulptura na

počivališču Barje Jug.

Delo 1997 (18. junij) št. 139, str. 1

 

Cveta Guzej - Sabadin: Kraj, tako blizu neba.

PrimN (Koper) 1997 (23. maj) št. 40, str. 15

 

Vida Posinkovič-Gorjup: Nasprotnik iz svetilnika.

Mag 1997 (17. julij) št. 29, str. 59

 

1998

 

Darinka Kladnik: Morje Janeza Lenassija.

Dnevnik 1998 (6. maj) št. 120, str. 19

 

Dražba.

Nedelo 1998 (6. december) št. 49, str. 10

 

Željko Kozinc: Kaj lahko dvigne odrinjena roka?

Delo (Sobotna priloga) 1998 (23. maj) št. 117, str. 42

 

Helena Čretnik: Abitanti, odtegnjeni biser.

PrimN (Koper) 1997 (19. maj) št. 38, str. 22

 

Andrej Žnidarčič: Vodnjak ljubezni ali sovraštva?

PrimN (Koper) 1998 (24. februar) št. 15, str. 7

 

Jubilej galerije Insula.

PrimN (Koper) 1998 (13. oktober) št. 80, str. 5

 

(ib): Sqartova obilna žetev.

PrimN (Koper) 1998 (4. december) št. 95, str. 5

 

Smreke prekrile spomenik.

PrimN (Koper) 1998 (24. December) št. 101, str. 24

 

Lenassi, J. (1998): The Sculpture Symposium and Hiroshi Ohnari.

The Work of 40 Years by Hiroshi Ohnari.

The Striped Hous Museum of Art, Tokyo

 

1999

 

Boris Šuligoj: Savudrija Piranu ali Švici?

Nedelo 1999 (24. januar) št. 4, str. 2

 

Zmotili smo ga.

Nedelo 1999 (26. september) št. 39, str. 17

 

(ok): Razstava ateljeja Sqart.

PrimN (Koper) 1999 (19. februar) št. 14, str. 8

 

(ko): Razstava grafičnega ateljeja.

Dnevnik 1999 (17. februar) št. 45, str. 15

 

Olga Knez: Grafike iz ateljeja.

Oko 1999 (25. februar) št. 158, str. 10

 

Boris Šuligoj: Gimnazija Piran se predstavi.

Delo 1999 (25. marec) št. 69, str. 7

 

Jelka Šutej Adamič: Samo jaz in nihče drug.

Delo 1999 (13. April) št. 84, str. 9

 

V Portorožu obnavljajo spomenik pomorščakom.

Primorski utrip (Portorož) 1999 (marec) št. 61, str. 5

 

»Abitanti« Abitantov.

PrimN (Koper) 1999 (8. maj) št. 17, str. 5

 

(nm): Vrnite življenje v vas.

PrimN (Koper) 1999 (30. april) št. 33, str. 9

 

Irena Brejc: Prazna vas, ki kliče ljudi.

Dnevnik 1999 (6. maj) št. 120, str. 25

 

Boris Šuligoj: Začarana učilnica arhitekture.

Delo 1999 (8. maj) št. 104, str. 8

 

Nelida Nemec: V kamen zapisane misli.

Dnevnik 1999 (16. junij) št. 161, str. 28

 

Darinka Kladnik: Zgodba o svetilniku.

Dnevnik 1999 (10. junij) št. 155, str. 26

 

B/oris/ Š/uligoj/: Kdaj Piranesi v piranskem svetilniku?

Delo 1999 (2. junij) št. 125, str. 6

 

Retrospektiva priznanega umetnika.

Sobota (Koper) 1999 (22. maj) št. 19, str. 26

 

Zdenka Lovec: Protestiram proti neodgovornemu ravnanju

tehnike.

PrimN (Koper) 1999 (21. maj) št. 39, str. 24

 

(zk): Oškrbljena umetniška dela.

PrimN (Koper) 1999 (10. september) št. 70, str. 9

 

Suzana Rankov: Vrhunske umetnine dobile krila.

Dnevnik 1999 (20. julij) št. 194, str. 3

 

Stalne zbirke. Forma viva v jeklu.

Delo 1999 (6. julij) št. 153, str. 16

 

Darinka Kladnik: Skrivoma občudovane skulpture.

Dnevnik 1999 (14. oktober) št. 280, str. 23

Nelida Nemec: Aktualna likovna dogajanja. V kamnitem objemu

morja.

Pepita 1999 (julij - avgust) št. 7/8, str. 80

 

Darinka Kladnik: Posredovati znanje drugim.

Dnevnik 1999 (24. november) str. 27

 

Brina Čehovin: Ko spregovori kamen. Pogovor z Janezom

Lenassijem.

PrimS (Nova Gorica) 1999, št. 219 - 220, str. 599 - 606

 

Brina Čehovin: Retrospektivna razstava skulptur Janeza Lenassija

PrimD (Trst) 1999 (22. junij) št. 145, str. 11

 

Darinka Kladnik: Umetnost ne mara nasilja.

Dnevnik 1999 (4. marec) št. 62, str. 13

 

B/oris/ Š/uligoj/: Odprta »dnevna soba« Pirana.

Nedelo 1999 (16. april) št. 16, str. 2

 

2000

 

Umetnost 20. stoletja na Goriškem in v Posočju (2000).

Goriška Mohorjeva družba, Gorica (besedilo Marko Vuk: Razvoj

urbanizma in arhitekture ter javni spomeniki v povojnem obdobju,

str. /232/ - 242)

 

B/oris/ Š/uligoj/: Vodnjak je obnovljen  turisti lahko pridejo.

Delo 2000 (20. april) št. 93, str. 7

 

Nova galerija v Tartinijevem mestu.

PrimN (Koper) 2000 (14. April) št. 30, str. 2

 

B/oris/ Š/uligoj/: Gasspar - še delček obnovljenega Pirana.

Delo 2000 (14. april) št. 88, str. 7

 

(im): Nova kulturna pridobitev Pirana.

Dnevnik 2000 (12. april) št. 101, str. 13

 

(dž): Sedem umetnikov za začetek.

Večer (Maribor) 2000 (18. april) št. 91, str. 3

 

Livija Sikur Zorman in Lidija Dodig: Usoda Pirana vse bolj

povezana s kulturo?

Portorožan (Portorož) 2000 (april) št. 4, str. 10

 

Andrej Žnidarčič: Da bo utrip mesta živahnejši.

PrimN (Koper) 2000 (18. april) št. 31, str. 15

 

Aleksander Bassin: Potovanje na rob zemlje.

Delo 2000 (4. januar) št. 2, str. 8

 

V/ojko/ U/rbančič/: Skulptura malih dimenzij v 90-ih letih.

Delo 2000 (17. november) št. 267, str. 19

 

Nataša Jenuš: Mlajši umetniki se podrejajo trendu.

Večer (Maribor) 2000 (4. november) št. 256, str. 42

 

Zdenka Lovec: Istra moja vsakdanja. Abitanti naj ne bi ostali le

melanholija.

PrimS (Nova Gorica) 2000, št. 226, str. 101 - 105

 

Moda in: razstave. 90. leta v primorski likovni umetnosti.

Moda In 2000 (30. oktober) št. 37, str. 4

 

(ibr): Primorci na Gorenjskem.

Dnevnik 2000 (14. september) št. 251, str. 25

 

(STA): V Pulju razstava primorskih likovnih umetnikov.

PrimD (Trst) 2000 (10. marec) št. 10, str. 58

 

(nm): Primorska likovnost v devetdesetih letih.

PrimN (Koper) 2000 (17. marec) št. 22 , str. 12

 

V/ojko/ U/rbančič/: 90. leta v primorski likovni umetnosti.

Delo 2000 (20. marec) št. 68, str. 9

 

B/oris/ Š/uligoj/:: Devetdeseta v primorski likovni umetnosti.

Delo 2000 (22. marec) št. 68, str. 7

 

Boris Šuligoj: Prelep razgled z grobnice.

Delo 2000 (3. februar) št. 28, str. 16

 

T.J.: Slikarji, povezani s Primorsko.

Delo 2000 (31. marec) št. 76, str. 9

 

Majda Božeglav Japelj: Selektivna podoba ustvarjalnosti.

PrimN (Koper) 2000 (4. april) št. 27, str. 15

 

(nh): Umetniki izdelali jaslice.

PrimN (Koper) 2000 (27. december) št. 103, str. 5

 

B/oris/ Š/uligoj/: Jaslice v piranskih cerkvah.

Delo 2000 (20. december) št. 295, str. 7

 

B/oris/ Š/uligoj/: Deset jaslic v desetih cerkvah.

Delo 2000 (28. december) št. 300, str. 6

 

(dc): Jaslice znanih umetnikov.

Dnevnik 2000 (28. december) št. 352, str. 15

2001

 

Barbara B. Centa: Ko se pogovarjamo o meji, razmišljajmo tudi o

arbitraži. Pogovor s kiparjem Janezom Lenassijem o meji med

Slovenijo in Hrvaško.

PrimN (Koper) 2001 (20. februar) št. 15, str. 19

 

Tine Kristan: Občina ne mara darila.

Slovenske novice 2001 (9. maj) št. 104, str. 11

 

K.K.: Spomenik padlim tigrovcem.

Nedelo 2001 (16. december) št. 50, str. 12

 

(STA): Spomenik v spomin na tigrovce in protifašiste.

PrimD 2001 (16. december) št. 300, str. 2

 

(tim): Odkrili spomenik tigrovcem.

Dnevnik 2001 (17. december) št. 340,  str. 11

 

Nk: Odkritje spomenika tigrovcem in protifašistom v Ilirski

Bistrici.

Novi glas (Gorica, Trst) 2001 (20. december) št. 48, str. 17

 

Primorci v Kostanjevici.

PrimN (Koper) 2001 (23. marec) št. 24, str. 16

 

B/oris/ Š/uligoj/: Križev pot za 12 umetnikov in 9 cerkva.

Delo 2001 (9. april) št. 82  str. 4

 

N.K.: Prijatelji zakladov Sv.Jurija.

Portorožan (Portorož) 2001 (april) št. 3-4, str. 10

 

Darinka Kladnik: Brez občutka za lepo.

Dnevnik 2000 (28. junij) št. 171, str. 16

 

Majda Suša: Skrito bogastvo ozkih ulic in starih zidov.

Sobota (Koper) 2001 (21. april) št. 16, str. 7

 

(sp): Tat z umetniško žilico.

PrimN (Koper) 2001 (31. julij) št. 61, str. 14

 

Tomo Vidic: Krpan, vojak in Kapodistrias.

Sobota (Koper) 2001 (28. julij) št. 30, str. 21

 

M.R.: Tržič obogatila forma viva v kamnu.

Delo 2001 (24. september) št. 220, str. 5

 

Boris Šuligoj: Prva na svetu, a ne doma.

Delo 2001 (16. oktober) št. 239, str. 9

 

Štirideset let Forme vive.

PrimN (Koper) 2001 (16. oktober) št. 83, str. 5

 

(m/ajda/ s/uša/): Štirideset let Forme vive.

PrimN (Koper) 2001 (12. oktober) št. 82, str. 27

 

Mednarodni simpozij kiparjev je obeležil svojo 40.obletnico.

Portorožan (Portorož) 2001 (oktober) št. 10, str. 21

 

Ines Cergol Bavčar: Simbol Slovenije v svetu.

Sobota (Koper) 2001 (13. oktober) št. 41, str. 7

 

Branka Kljun: Od vs. Petra do sv. Jurija.

Sobota (Koper) 2001 (29. december) št. 52, str. 8

 

Majda Božeglav - Japelj: Poetika istrskega kamna v laguni.

PrimN (Koper) 2001 (29. december) št. 52, str. 5

 

Darinka Kladnik: Prisluhniti belim kamnom.

Dnevnik 2001 (18. december) št. 341, str. 25

 

B/oris/ Š/uligoj/: Velika dobrodelna dražba.

Delo 2001 (13. december) št. 287, str. 7

 

2002

 

Tatjana Pregl-Kobe: Janez Lenassi. Šivčeva hiša, Radovljica.

Slovenske novice 2002 (22. avgust) št. 192, str. 21

 

Nives Marvin: Razstava prisluhniti belim kamnom v Pulju.

Portorožan (Portorož) 2002 (marec) št. 3, str. 17

 

Kiparjevih 70 let.

Primorski utrip (Portorož) 2002 (marec) št. 97, str. 10

 

B/oris/ Š/uligoj/: Nova piranska likovna delavnica.

Delo 2002 (5. junij) št. 127, str. 6

 

Majda Božeglav-Japelj: Svet v malem. Forma viva Portorož.

Rodna gruda 2001 (avgust-september) št. 8-9, str. 10,11

 

Boris Šuligoj: Klesanje umetniških vezi namesto zdrah.

Delo 2002 (10. julij) št. 156, str. 6

 

(STA): V Piranu začetek likovne delavnice.

PrimD (Trst) 2002 (25. maj) št. 121, str. 22

 

Kulturni center Srečka Kosovela v Sežani.

Družina 2002 (20. oktober) št. 42, str. 11

 

(P.S.): Umetnik v sožitju z naravo.

Slovenske novice 2002 (1. avgust) št. 175, str. 21

 

Janez Lenassi. Likovna razstava.

Delo 2002 (10. julij) št. 156, str. 19

 

Lenassi razstavlja v Radovljici.

PrimN (Koper) 2002 (16. julij) št. 56, str. 11

 

V/ojko/ U/rbančič/: Janez Lenassi.

Delo 2002 (12. julij) št. 158, str. 15

 

(t/ina/ č/ič/): Mediteran v kamnu.

PrimN (Koper) 2002 (15. oktober) št. 82, str. 13

 

Boris Šuligoj: Občina tudi galerija.

Delo 2002 (15. oktober) št. 238, str. 7

 

Dušan Grča: Krepili so ustvarjalni duh.

Delo 2002 (4. november) št. 253, str. 3

 

D.G.: Zoisovi štipendisti na Debelem rtiču.

Delo 2002 (28. oktober) št. 249, str. 11

 

Eva Senčar: Kamen je kot živ človek. Pogovor z akademskim

kiparjem Janezom Lenassijem.

Delo 2002 (20. julij) št. 165, str. 5

 

Nataša Hlaj: Mestna palača kot galerija.

Sobota (Koper) 2002 (19. oktober) št. 41, str. 3

 

Majda Božeglav Japelj: Obalne galerije v letu 2001 (ali kaj je v

razstavni ponudbi preteklega leta najbolj razburkalo javnost).

PrimS (Nova Gorica) 2002, št. 253/4, str. 47-53

 

(mc,nh,pv): Kje so jaslice v Istri?

PrimN (Koper) 2002 (20. December) št. 101, str. 13

 

Božeglav-Japelj M. / Bojanić L. (2002): Kultura na narodnostno

mešanem ozemlju Slovenske Istre. Mednarodni kiparski simpozij

Forma viva.

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana

 

2003

 

Milena Koren Božiček: Dušan Džamonja in Janez Lenassi v

Velenju.

Populist (Šoštanj) 2003 (25. november) št. 24, str. 9

 

Istrske čakule. Umetniške slike za brezdomne živali.

Večer (Maribor) 2003 (5. december) št. 281, str. 15

 

Iztok Umer: Forma viva spet živi.

Slovenske novice 2003 (4. oktober) št. 230, str. /9/

 

Tine Kristan: Po sledi oporoke v Savudriji.

Večer (Maribor) 2003 (2. december) št. 278, str. 19

 

Dušan Grča: Obnoviteljem slovenske šole.

Delo 2003 (26. februar) št. 46, str. 7

 

Pred 30 leti. Večer.

Večer (Maribor) 2003 (22. maj) št. 116, str. 14

 

(nn): O Speči lepotici.

Sobota (Koper) 2003 (13. september) št. 36, str. 8

 

(dk): Ob okrogli obletnici.

Dnevnik 2003 (13. December) št. 337, str. 15

 

2004

 

Irena Brejc: Kipi v prostoru in brez meje.

Dnevnik 2004 (21. januar) št. 19, str. 19

 

Maja Pertič: Radodarni umetniki, stiskaška javnost.

PrimN (Koper) 2004 (7. december) št. 137, str. 12

 

Katja Dolenc: Forma viva. Kiparske galerije na prostem.

Deloskop 2004 (1. - 7. julij) št. 19, str. 16,17

 

Marica Uršič Zupan: Metamorfoze prostorov.

PrimN (Koper) 2004 (13. avgust) št. 65, str. 19

 

2005

 

(gb): Metamorfoze bodo spremenile mesta.

Dnevnik 2005 (9. september) št. 247, str. 15

 

Jasmina Detela: Želja, da bi strokovno obnovili vsaj del zbirke.

Večer (Maribor) 2005 (12. marec) št. 60, str. 14

 

Janez Lenassi: Pisma Portorožanu.

Portorožan (Portorož) 2005 (januar) št. 1, str. 23

 

TK: Piranske jaslice v Ogleju.

PrimN (Koper) 2005 (4. januar) št. 2, str. 12

 

Martin Marzidovšek: Skulpture iz kamna so večne.

PrimN (Koper) 2005 (30. avgust) št. 200, str. 13

 

Mojca Štrajher: Nakupovalni vozički v čudni kupoli.

Dnevnik 2005 (13. avgust) št. 219, str. 17

 

Predavanje Janeza Lenassija.

Dnevnik 2005 (22. avgust) št. 227, str. 15

 

Andrej Žnidarčič: Kamen je, izkoristimo ga.

PrimN (Koper) 2005 (14. oktober) št. 241, str. 23

 

Lea Kalc Furlanič: Monumentalni kamni.

PrimN (Koper) 2005 (15. oktober) št. 240, str. 8

 

Janez Lenassi: Ogrožena Forma viva!

Portorožan (Portorož) 2004 (14. september) št. 2, str. 16

 

Romain, L. (2005): Schoene Aussichten. Skulpturengarten

Damnsatz an der Elbe. Klaus und Monika Mueller-Klug und

Freundeskreis.

Monika und Klaus Mueller - Klug, Damnsatz

 

2006

 

Lenassi J.: Forma viva - mednarodni simpozij kiparjev.

Zbornik za Špelco Čopič. Posebna publikacija za umetnostno

zgodovino. Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Ljubljana

 

2007

 

Maja Pertič: Problem Forma vive je sramota non plus ultra.

PrimN (priloga Sedmi val) (Koper) 2007 (20. julij) št. 165, str. 16,

17

 

20 Jahre Steinbildhauersymposion am Untersberg 1986 - 2006

(2007).

Internationale Sommerakademie fuer Bildende Kunst, Salzburg
seznam razstav bo dopolnjevan …

the list of exhibitions will be fulfilled ...

la lista delle mostre verrà aggirnata …